Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

Wpisz adres e-mail powiązany z twoim kontem użytkownika. Twoja nazwa użytkownika zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem, aż do przekazania mieszkań nabywcom.