Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

Rejestracja użytkownika
Minimalne wymagania — Znaki: 12
Profil użytkownika
Rok-Miesiąc-Dzień, np. 2019-01-27.
Anuluj

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem, aż do przekazania mieszkań nabywcom.