Blogosfera

Przedmiotem inwestycji jest zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz usługami w parterze. Zabudowa w formie kwartału z prześwitem od strony drogi wewnętrznej na wysokość dwóch kondygnacji. W założeniu kwartał stanowić będzie osiedle zamknięte ze wspólnym dziedzińcem wewnętrznym. Wjazd i wejście na dziedziniec od strony drogi wewnętrznej. Dachy płaskie. Zabudowa kwartału na rzucie rombu. Cała inwestycja została zaprojektowana jako dwuetapowa. Etap I stanowi 7- klatkowy zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 6 do 14 kondygnacji nadziemnych, zaplanowane przekazanie do użytkowania w I kwartale 2012 roku. Etap II stanowi 6 – klatkowy zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 6 – 9 kondygnacji nadziemnych, zaplanowane przekazanie do użytkowania w II kwartale 2013 roku.

Od strony drogi wewnętrznej zaprojektowano wjazd i wyjazd do dwupoziomowego garażu podziemnego. Rampy wjazdowe dwukierunkowe o szerokości 5, 5 m. Zaprojektowano 2 poziomy garaży jednoprzestrzennych. W kondygnacji garażu na poziomie -1 zaprojektowano również pomieszczenia techniczne niezbędne do funkcjonowania budynków. Garaż połączony z kondygnacjami wyższymi za pomocą przedsionków przeciwpożarowych i klatek schodowych z windami.

Usługi zaprojektowano jako nieuciążliwe, z przeznaczeniem na biura lub handel. Wejście do usług bezpośrednio z ulicy. W drzwiach usług kurtyna powietrzna. Usługi posiadają własny węzeł sanitarny, pomieszczenie socjalne, biura lub sale sprzedaży. Wentylacja mechaniczna. Klimatyzacja. W wyższych kondygnacjach we wszystkich klatkach zaprojektowano mieszkania. Wszystkie mieszkania mają zapewnione nasłonecznienie minimum 3 godziny w dniach równonocy w godz. od 7 do 17. Budynek prosty, w formie symetryczny.

Osiedle zostało oddane do użytkowania w kwietniu 2013 roku. W ofercie są ostatnie wolne mieszkania.