Informacje

Informacja dla członków spółdzielni SBM NATOLIN.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Natolin" zawiadamia, że zgodnie z § 19 ust. 1. i § 20 Statutu Spółdzielni w dniu 25 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie członków SBM „NATOLIN” z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

Dowiedz się więcej...