Informacje

Gospodarka odpadami na naszych osiedlach

Informacja Urzedu M.ST. Warszawy

Jak segrgowac odpady od 1 stycznia 2019 roku w ośmiu dzielnicach.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od stycznia 2019 roku na stronie prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy www.czysta.um.warszawa.pl zostały udostępnione do pobrania plakaty oraz ulotki pn. Jaki segregować odpady komunalne od 2019 roku? Przekazujemy materiały informacyjne w załączeniu. Serdecznie prosimy o informowanie mieszkańców nieruchomości przez Państwa zarządzanych o nowych zasadach segregacji odpadów.

  • Przypominamy, że wprowadzany system 5-frakcyjny, oznacza prowadzenie selektywnej zbiórki w podziale na:
  • - papier - naklejka na pojemniku w kolorze niebieskim, napis ”papier”,
  • - metale i tworzywa sztuczne - naklejka na pojemniku w kolorze żółtym, napis „metale i tworzywa sztuczne”,
  • - szkło - naklejka na pojemniku w kolorze zielonym, napis „szkło”,
  • - bio z gospodarstw domowych (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy) - naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio”,
  • - bioodpady z gastronomii i bioodpady z targowisk (dotyczy nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) - naklejka na pojemniku w kolorze brązowym, napis „bio – gastronomia/targowisko”,
  • - odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) - naklejka na pojemniku w kolorze czarnym, napis „odpady zmieszane”.

Dodatkowo - odpady zielone (odbierane od marca do listopada) oraz odpady wielkogabarytowe.

Obowiązujące częstotliwości odbioru znajdą Państwo na www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/1970/

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie są wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach pojawiają się sukcesywnie. Dopóki w altanach znajdują się trzy pojemniki, mieszkańców prosimy o segregowanie według starego systemu. Przejście na nowy system we wszystkich miejscach potrwa parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu jest monitorowane.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych znajdują się na www.czysta.um.warszawa.pl/harmonogramy

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 www.warszawa19115.pl/

Pozdrawiamy,

Zespół Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Szczegółowe informacje w całości przekazujemy w oryginalnej ulotce miasta. -Czytaj ulotkę informacyjną...