Informacje

Dotyczy osiedli Lanciego 13. Lanciego 19 oraz Lanciego 15-17.

W związku z rozpoczęciem przez Urząd Dzielnicy Ursynów akcji dokonywania
wypowiedzeń opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest
Państwa budynek, SBM „Natolin”, jako zarządca nieruchomości informuje co następuje:

1. wypowiedzenia opłaty, o której wyżej mowa Urząd dokona jeszcze przed końcem 2017 roku,
wobec każdego/-ych/ właściciela/-i/ mieszkania w w/w budynku;

2. wobec tego, że SBM „Natolin” jest również właścicielem lokali w przedmiotowym budynku
to zlecił biegłemu rzeczoznawcy wycenę gruntu jako dowód, iż cena tego gruntu nie
wzrosła w takim stopniu jak wykazane to jest /będzie/ w otrzymanym wypowiedzeniu;

3. w związku z wyceną jaka zostanie wykonana przez SBM „Natolin” /zakładając, że będzie ona
korzystniejsza od wyceny Urzędu /będzie możliwe powielenie tej wyceny w celu przekazanie jej
do SKO w Warszawie po złożeniu załączonego „Wniosku” o ustalenie ...”.

4. w związku z punktami 1 – 3 informujemy, że w sytuacji gdy Państwo nie zgodzą się na nową
opłatę należy, w ciągu 30-tu dni od daty otrzymania wypowiedzenia, o którym mowa w
punkcie 1, złożyć w Urzędzie Dzielnicy Ursynów „Wniosek o ustalenie ...”, którego wzór
mogą Państwo otrzymać po zwróceniu się do biura Spółdzielni.

5. Ze swojej strony zwracamy uwagę, iż nie złożenie „Wniosku o ustalenie…”, będzie
oznaczało zgodę na zaproponowaną w wypowiedzeniu, nową opłatę roczną.