Witamy !

witamy

Nasza Historia

02-792 Warszawa, ul. Lanciego 19 lok. 140
tel. (22) 648 43 37, fax (22) 648 77 27

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin istnieje od 29 października 1981 roku. Podstawą naszego działania jest zarejestrowany w sądzie Statut oraz obowiązujący w RP porządek prawny ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Spółdzielczego i Prawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.


Więcej...

Struktura Organizacyjna

Organy Spółdzielni


Prezes - Władysław Naszko
Z-ca Prezesa - Elżbieta Szczepańska
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bogdan Staszewski
Sekretarz Rady Nadzorczej - Grażyna Kania
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jacek Goszczyński
Beata Ciesielska
Zdzisław Pietrzak
Marek Kozielski

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut i regulaminy.

Więcej ...