Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

Mamy ponad 40 letnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami..

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych mieszkań klientom i zarządzania tymi nieruchomościami.

Kompletna i Profesjonalna Obsługa Naszych Klientów

Realizujemy pełen zakres usług od projektu inwestycji do jej realizacji i finalnie zarządzania zasobem.

Inwestor
Realizujemy projekty inwestycyjne budownictwa mieszkaniowego.
Deweloper
Posiadamy wiedzę i doświadczenie gwarantujące satysfakcję.
Zarządca
Jesteśmy solidnym partnerem w zarządzaniu nieruchomościami.
Srzedawca
Prowadzimy bezpośrednią sprzedaż naszych inwestycji mieszkaniowych.

Nasze cele

Celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb gospodarczych i bytowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, w szczególności przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
 1. obsługa nieruchomości na własny rachunek,
 2. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 3. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 4. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 5. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
Przedmiotem działalności określonym w KRS jest:
 • 68,20,Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 68,10,Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • 68,32,Z, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 • 41,10,Z, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • 41,20,Z, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Organy Spółdzielni

Organami spółdzielni są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

Zarząd Spółdzielni


Prezes - Władysław Naszko
Z-ca Prezesa - Elżbieta Szczepańska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bogdan Staszewski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Mirosław Sobecki
Sekretarz Rady Nadzorczej - Beata Ciesielska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marek Kozielski
Małgorzata Myśliwska-Goszczyńska
Piotr Pietrzak

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut i regulaminy.

Nasze Osiedla

Zarządzamy zasobami mieszkaniowymi wybudowanymi przez SBM Natolin

Osiedle Przy Bażantarni

adres : Przy Bażantarni 2, 4, 6, 8
02-793 Warszawa

Osiedle Lanciego 15 i 17

adres : Lanciego 15, Lanciego 17
02-792 Warszawa

Praworządność

Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Natolin

Realizujemy własne, kompleksowe projekty inwestycyjne budownictwa wielorodzinnego, obejmujące całość procesu deweloperskiego od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie, nadzór nad wykonawstwem, aż do przekazania mieszkań nabywcom.