Podstawą naszego działania jest zarejestrowany w sądzie Statut oraz obowiązujący w RP porządek prawny ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Spółdzielczego i Prawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Jesteśmy podmiotem gospodarczym zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod Nr KRS: 0000141038. SBM Natolin powstawała z podziału Spółdzielni Ursynów i objęła zasoby zlokalizowane na południe od ul. Płaskowickiej. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych realizowała budownictwo w technologii "wielkiej płyty". Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku liczyła ponad 10 tys. członków i tak dotrwała do początku lat dziewięćdziesiątych. W 1993 roku na kanwie ogólnopolskich przemian ustrojowo-gospodarczych podzieliła się na kilka mniejszych spółdzielni, ale jako jedyna pozostała przy starej nazwie „Natolin” jednak z niewielkimi zasobami i ubogą strukturą. Organizowała właściwie wszystko od nowa w zmienionej już rzeczywistości rynkowej. Realizując misję zwartą w swojej nazwie Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w roku 1999 rozpoczęła budowę nowych osiedli w kwadracie ulic Lanciego, Migdałowej, Al. KEN i Płaskowickiej. W I etapie zakończyła z pełnym sukcesem budowę 3 budynków wielorodzinnych z usługami w parterach zlokalizowanych przy ul. Lanciego 13, 15 i 17 posiadających w sumie 226 lokali mieszkalnych i 16 lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 16.888,70 m2. W II etapu powstał budynek Lanciego 19 z 124 mieszkaniami i 16 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 5.575 m2. W roku 2010 spółdzielnia rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego „Natolin 2010”, stanowiącego zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami w parterze oraz garażami w kondygnacjach podziemnych, posiadającego 360 lokali mieszkalnych, 17 lokali usługowych i 410 miejsc postojowych o łącznej powierzchni użytkowej 38.567,80 m2. Obiekty zostały przekazane do użytkowania w 2012 i 2013 roku  otrzymując  odpowiednio adresy Lanciego 16 i Lanciego 14. Obecnie SBM Natolin rozpoczyna nowy etap swojego rozwoju polegający na realizacji nowych inwestycji poza rodzimym Ursynowem, w dzielnicy Wilanów na wprost Parku Kultury przy skarpie Lasu Kabackiego, oraz przy południowej granicy Ursynowa w gminie Lesznowola w Zamieniu posiadającym doskonałe połączenia komunikacyjne ze wszystkimi dzielnicami Warszawy. Dzięki powstającej trasie S7 i południowej obwodnicy Warszawy dojazd do dowolnej dzielnicy miasta nie zajmie więcej niż 15 minut. Na obszarze o powierzchni ponad 8 ha powstaną w najbliższych latach osiedla mieszkaniowe z szerokim wyborem lokali mieszkalnych i usługowych o zróżnicowanych powierzchniach i atrakcyjnej architekturze.